Πλαγιάρι 114μ
Καιρος Πλαγιάρι, Θεσσαλονίκης

καιροςvremeaidojarasκαιροςκαιροςweatherpocasiepogodatempotempstiempoweatherwettervader