Εξάνθεια 809μ
Καιρος Εξάνθεια, Λευκάδας

καιροςvremeaidojarasκαιροςκαιροςweatherpocasiepogodatempotempstiempoweatherwettervader