Καιρός Κοζάνη, Κοζάνης
Κυρ
11 °
Δευ
14 °
Δευ
14 °
Τετ
14 °
Πεμ
13 °
Παρ
13 °
Κυριακή 17/2

Κυριακή

2:00

1 °

550 μ
0mm
  73%
  1 bf

Κυριακή

8:00

2 °

760 μ
0mm
  69%
  2 bf

Κυριακή

2:00

1 °

540 μ
0mm
  70%
  2 bf

Κυριακή

20:00

6 °

1880 μ
0mm
  0%
  1 bf
Ιστορικό: