Χωριό 463μ
Καιρος Χωριό, Δωδεκανήσου

καιροςvremeaidojarasκαιροςκαιροςweatherpocasiepogodatempotempstiempoweatherwettervader