Μαυρολιθάρι 1217μ
Καιρος Μαυρολιθάρι, Φωκίδας

καιροςvremeaidojarasκαιροςκαιροςweatherpocasiepogodatempotempstiempoweatherwettervader