Γαρδίκι 882μ
Καιρος Γαρδίκι, Θεσπρωτίας

καιροςvremeaidojarasκαιροςκαιροςweatherpocasiepogodatempotempstiempoweatherwettervader