Ανάβρα 173μ
Καιρος Ανάβρα, Καρδίτσας

καιροςvremeaidojarasκαιροςκαιροςweatherpocasiepogodatempotempstiempoweatherwettervader