Σοφάδες 121μ
Καιρος Σοφάδες, Καρδίτσας

καιροςvremeaidojarasκαιροςκαιροςweatherpocasiepogodatempotempstiempoweatherwettervader